DWQA QuestionsCategory: Questionsآموزش بازی 21
Arlie Dreher asked 2週間 ago

بازی 21، یا همان بلک‌جک، یکی از محبوب‌ترین بازی‌های قماری است که با استفاده از یک دسته کارت پنجاه و دو کارت انجام می‌شود. هدف اصلی این بازی بدست آوردن یک دست با ارزش 21 یا هم‌نزدیک به آن است. در ادامه، آموزش بازی 21 را در تقریباً 400 کلمه توضیح می‌دهیم.

بازی 21 به طور معمول با شرکت حداقل دو نفر انجام می‌شود: توزیع کننده و شرکت‌کنندگان. هدف هر بازیکن در این بازی، تهیه دستی با امتیاز بیشتر از توزیع کننده و در عین حال کمتر از 21 است. هر کارت دارای ارزش مختصی است: کارت‌های عددی (2 تا 10) ارزشی برابر با ارقام خود دارند، کارت‌های تصویری (شاه، وزیر و پادشاه) ارزش 10 دارند و آس ارزش 1 یا 11 می‌تواند داشته باشد.

بازی با توزیع کارت‌ها آغاز می‌شود. هر بازیکن دو کارت دریافت می‌کند و توزیع کننده هم دو کارت دریافت می‌کند، یک کارت باز و یک کارت بسته.

با ادامه بازی، بازیکنان چندین انتخاب دارند:

1. دریافت کارت‌های اضافی: هر بازیکن می‌تواند یک یا چند کارت اضافی درخواست کند تا به مجموعه‌ی 21 نزدیک‌تر شود. اما اگر مجموعه‌ی کارت‌های بازیکن بیش از 21 شود، بازیکن باخته تلقی می‌شود و نمی‌تواند بیشتر اقدام کند.

2. استمرار با دست موجود: بازی ۲۱ پاسور; Suggested Web page, اگر بازیکن با دست فعلی‌اش راضی است و نمی‌خواهد کارت اضافی بگیرد، می‌تواند با دست موجود ادامه دهد و به نوبه‌ی خود برسد.

3. اعلام بلک‌جک: اگر بازیکن در دست اول خود دو کارت اولیه باارزش 21 (بلک‌جک) دریافت کند (به‌طور خاص آس و یکی از کارت‌های تصویری)، می‌تواند بلک‌جک اعلام کند و برنده‌ی این دست بازی شود.

4. پایان دادن نوبت: هر بازیکن می‌تواند تصمیم بگیرد که نوبت خود را به پایان برساند و نوبت به بازیکن بعدی منتقل شود.

بازی ادامه می‌یابد تا زمانی که همه‌ی بازیکنان نوبت خود را به پایان برسانند و در نهایت بر اساس امتیازات بدست آمده، برنده تعیین می‌شود.

بازی 21 با ترکیبی از استراتژی، شانس و مهارت انجام می‌شود و از آن لذت بردن بسیار آسان است. این بازی هیجان‌انگیز و محبوب بازیکنان در سراسر جهان است و در کازینوها و سایت‌های شرط‌بندی آنلاین قابلیت بازی و شرط‌بندی را دارد.

بازی 21، با نام دیگر بلک جک، یکی از محبوب‌تر بازی‌های قمارخانه است که با استفاده از یک مجموعه 52 کارت انجام می‌شود. هدف اصلی این بازی این است که بازیکن یک دست با ارزش 21 یا نزدیک به آن را به دست آورد.

بازی 21 معمولاً با حضور حداقل دو نفر انجام می‌شود: توزیع کننده و بازیکنان. هدف هر بازیکن در این بازی، دستی با امتیاز بیشتر از توزیع کننده و در عین حال کمتر از 21 را تهیه کند. هر کارت دارای ارزش خاصی است: کارت‌های عددی (2 تا 10) ارزشی برابر با ارقام خود دارند، کارت‌های علائم (شاه، وزیر و پادشاه) ارزش 10 دارند و آس ارزش 1 یا 11 می‌تواند داشته باشد.

بازی با توزیع کارت‌ها آغاز می‌شود. هر بازیکن دو کارت دریافت می‌کند و توزیع کننده هم دو کارت دریافت می‌کند، یک کارت باز و یک کارت بسته. سپس هر بازیکن به ترتیب اقدام می‌کند و دارای چندین گزینه است:

1. دریافت کارت اضافی:درخواست کند تا به مجموعه‌ای نزدیک‌تر به 21 برسد. اما اگر مجموعه‌ی کارت‌های بازیکن بیش از 21 شود، بازیکن باخته تلقی می‌شود و اجازه‌ی اقدام بیشتر را ندارد .